Avís legal

foto_avislegalwww.sitges.com és una guia d’informació sobre Sitges a Internet desenvolupada i mantigunda per MONIASA SIC, SL.

Aquesta web va ser activada per primer cop el juliol de 1997. Aquesta web admet publicitat en forma de banners i altres modalitats publicitàries.  El nostre servidor permet l’hostatjament de webs sota el domini www.sitges.com. Aquestes webs i llur contingut són propietat de les empreses i/o institucions propietàries d’aquestes webs que mantenen contracte de serveis mercantils signat amb MONIASA SIC, SL. Qualsevol empresa pot hostatjar la seva web sota el domini www.sitges.com per la qual cosa haurà de signar contracte amb MONIASA SIC, SL.

Aquesta web ofereix la informació tal com es presenta i no s’atendran consultes de cap mena ni cap tipus de recomanació de determinats establiments i tampoc és un centre de reserves hoteleres. És només un punt virtual d’informació. Es demana als visitants que respectin aquesta condició i que no facin servir els formularis per consultes diferents a les que estan pensants. L’incompliment d’aquesta condició eximeix de responsabilitats a MONIASA SIC, SL en respondre als formularis rebuts.

Pel que fa a les disposicions legals sobre la Llei de Societat de la Informació i la Llei de Protecció de Dades com també en temes de protecció legal de continguts, la web es regeix pel següent

AVÍS LEGAL:
L’accés a la web sitges·com i a la informació dels serveis que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s’ofereixen des del portal de Sitges.

Validesa de la informació
La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la darrera actualització. MONIASA SIC, SL es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació de la web en funció de si té coneixement dels canvis ocorreguts. MONIASA SIC, SL es reserva el dret d’introduir modificacions i d’ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal de Sitges quan ho consideri oportú, com també d’impedir-ne o restringir-ne l’accés de manera temporal o permanent. Els continguts del portal, especialment les referències publicitàries, llevat que s’indiqui el contrari expressament, constitueixen únicament i exclusiva una oferta informativa i en cap cas s’atendran consultes per part dels visitants sobre informació turística de la vila de Sitges. MONIASA SIC, SL no es pot fer responsable de la veracitat de les dades d’establiments i entitats que consten en aquesta web donat al volum i a la situació canviant que moltes vegades pateixen aquest tipus de dades.

Política de privacitat i protecció de dades
MONIASA SIC, SL compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. MONIASA SIC, SL com ARSYS en qualitat de partner tecnològic, han adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar-ne, en la mesura del que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. Quan es demani que s’empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari sobre l’ús que se’n farà d’aquestes dades i amb quina finalitat es recullen. Aquest, en tot moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades d’acord amb les disposicions de la Llei 15/1992 de Protecció de Dades. Aquests drets els podrà exercir, sempre per escrit, a la seu de MONIASA SIC, SL al c/ Provença, 354, 1-1, 08037 Barcelona. A fi que la informació que contenen els nostres fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errades, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible aquells canvis que detectin. Actualment cap pàgina de la web de Sitges disposa de cookies, que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar les operacions que aquest realitza en la nostra web. En cas que en un futur s’hagi de fer servir aquesta tecnologia en quedarà constància en aquest avís i ja s’informa que aquestes no seran mai de caràcter invasiu o nociu, ni contindran i/o captaran dades de caràcter personal. La seva única funció serà la de personalitzar la navegació i la usabilitat de la web. L’usuari en tot moment podrà desactivar i/o eliminar aquestes cookies des de la configuració del seu navegador.

Propietat intel·lectual i industrial
La web de Sitges, les pàgines que la formen i la informació o els elements que contenen aquestes pàgines, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals MONIASA SIC, SL o les empreses que apareixen en la web, en són propietaris o llicenciataris legítims. Usos prohibits i permesos Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres que s’han esmentat, de les creacions i dels signes distintius sense l’autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir una infracció sancionable per la legislació vigent. No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar aquests elements o fer-ne còpies per a un ús personal exclusivament, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de MONIASA SIC, SL. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment. En cap cas, això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de MONIASA SIC, SL. Queda prohibit, llevat en els casos que expressament ho autoritzi MONIASA SIC, SL, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web d’aquesta guia de Sitges diferents de la pàgina principal, accessible des de les adreces URL a l’adreça URL http://www.sitges.com, http://www.sitges. org o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web d’aquesta guia o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat. En cas de detectar un ús fraudulent de la informació continguda en aquesta web, sigui amb o sense el consentiment explícit de MONIASA SIC, SL, aquesta es reserva el dret d’emprendre aquelles accions legals que consideri oportunes per salvaguardar els drets de la Propietat intel·lectual i industrial. Responsabilitats MONIASA SIC, SL no garanteix l’accés continuat, ni la visualització correcta, la descàrrega o la utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines del portal de Sitges que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control. MONIASA SIC, SL no és responsable de la informació ni de la resta de continguts integrats als espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de Sitges mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de Sitges o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació ni els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de MONIASA SIC, SL o de la Guia de Sitges, llevat que aquesta ho autoritzi expressament. MONIASA SIC, SL no assumeix cap responsabilitat en relació a la informació, continguts de qualsevol tipus, productes i serveis ofertats o prestats a través del portal de Sitges per terceres persones o entitats (anunciants/publicitat inserida en la web), especialment, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats amb el que s’acaba d’esmentar, es poden produir per:

 1. absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència;
 2. incompliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals;
 3. incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació;
 4. infracció dels drets dels consumidors i usuaris;
 5. infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita;
 6. infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la imatge de les persones; i
 7. en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin d’aplicació.

MONIASA SIC, SL tampoc assumeix cap responsabilitat pels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

 1. interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloqueigs o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errades a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de MONIASA SIC, SL;
 2. intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;
 3. ús indegut o inadequat de les pàgines web de La Guia de Sitges;
 4. errades de seguretat o de navegació produïdes per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del navegador.

MONIASA SIC, SL informa que no és responsable dels continguts dels anuncis publicitaris.

the best of Sitges in your hands